Wat is forexHoewel er veel mensen zijn die ervaring hebben met beleggen en daarom vaak ook wel weten wat is Forex precies, krijgen wij toch regelmatig vragen over dit onderwerp. Daarom zult u op deze pagina een nadere uitleg vinden waarbij wij u in begrijpelijke termen het een en ander duidelijk proberen te maken zonder er al te diep op in te gaan.

Beleggen met buitenlands geld

Voor het beantwoorden van de vraag wat is online Forex zullen we eigenlijk eerst een stapje terug moeten doen door te kijken naar wat het begrip Forex inhoudt. Forex is eigenlijk een afgeleide van Foreign Exchange en dat betekend de handel in buitenlandse valuta. Het gaat in dit verband dus eigenlijk om het handelen in buitenlands geld met als doel om daar winst mee te maken. U zou dus kunnen zeggen bij de Forex uitleg dat het gaat om het beleggen met buitenlands geld in plaats van met aandelen of grondstoffen. Het beleggen met buitenlands geld ligt niet voor iedereen voor de hand, in de internationale valuta handel gaan dagelijks vele miljarden dollars om en de winsten die daarmee behaald worden zijn enorm en lijken buiten bereik voor particuliere en kleine beleggers. Echter het handelen volgens de hier besproken werking van Forex online zal u wel degelijk mogelijkheden bieden om, zei het bescheiden, toch mooie resultaten te behalen. Toch moeten we ook een belangrijk verschil opmerken tussen de hier besproken methode en de manier van werken in de internationale valuta markt. Wat is Forex voor u als particulier dan anders dan voor een internationale valuta handelaar horen wij u zeggen.

Goedkoop inkopen, verkopen voor een hogere prijs

In pure vorm zou u bijvoorbeeld een aantal dollars kopen voor een bepaalde prijs en deze verkopen voor een hogere prijs. De internationale valuta handel maakt het iets ingewikkelder door bijvoorbeeld dollars aan te schaffen, die van de hand te doen voor ponden en die weer te verkopen voor euro’s. Als op deze manier Forex uitgelegd wordt dan zal het een stuk ingewikkelder worden omdat dan drie maal van de continue veranderende wisselkoersen geprofiteerd moet worden. Het mag duidelijk zijn dat deze manier van werken niet alleen ingewikkelder is maar ook meer aandacht behoefd. Het is dan ook niet de manier van werken die voor particuliere beleggers geschikt is en het is ook niet wat is Forex zoals het op deze website besproken wordt. Het gaat er u als particuliere of kleine belegger vooral om dat u mooie resultaten behaald zonder dat u daar nu de hele dag mee bezig moet zijn. Als online Forex uitgelegd wordt dan wordt het ook al snel duidelijk dat het heen weer wisselen tussen verschillende valuta soorten inderdaad niet is zoals het in haar werk gaat. De uitleg van wat is Forex zal u dan ook vertellen dat u een valuta paar kiest waarvan u denkt dat de koers zich gunstig zal ontwikkelen. Bij het handelen in Forex op deze manier gaat u dus eigenlijk terug naar de basis van wat is Forex online, waarbij u een bepaalde aankoop doet en later bij verkoop voor een hogere koers winst maakt.

Beleggen via een Forex platform

Heel belangrijk is het hierbij om vast te stellen dat uw hele belegging virtueel zal gebeuren. Dit wil zeggen dat u niet daadwerkelijk een stapel buitenlandse valuta aan zult kopen om die later te verkopen. Als u kijkt wat is Forex bij de platforms die op deze website besproken worden, dan zal dat het meest opvallende verschil zijn met de internationale valuta handel. In dit laatste geval zal er wel degelijk buitenlands geld gekocht worden maar omdat die ook snel weer verkocht worden zal er nooit geleverd hoeven te worden. Bij de Forex uitleg die u hier krijgt wordt er zelfs niet eens een transactie gesloten voor de levering van fysiek geld. De transactie die u af sluit zal inhouden dat er een virtuele aankoop wordt gedaan voor een bepaalde koers en een verkoop voor een andere koers. Volgens deze werking van Forex online zult u dus nooit zelf de eigenaar worden van een stapel buitenlands geld, maar zult u een belegging afsluiten of basis van de verandering van de koers. De Forex brokers die u hiervoor de mogelijkheid aanbieden zullen u daarbij niet vragen om het volledige bedrag van de transactie te investeren. Wellicht is dit wat is van Forex op het internet nog wel het grootste voordeel omdat u door de toepassing van een zogenaamde hefboom, met een veel kleinere investering toch mooie beleggingen kunt doen. Ook al is dit wat is van online Forex een groot voordeel, het is tegelijkertijd ook een niet te onderschatten nadeel.

Kleine investering kan mooie resultaten geven

Dit nadeel zult u moeten zoeken in de voorwaarden die de broker aan de uit te voeren beleggingen stelt. Men zal u weliswaar niet vragen om het volledige bedrag te investeren omdat u niet daadwerkelijk de eigenaar van de belegging bent maar wel de winst op zal strijken. Als online Forex uitgelegd wordt moet u bijvoorbeeld rekening mee houden dat als de opdracht niet uitgevoerd wordt, u uw hele investering kwijt bent. U zult dus bij het opgeven van uw opdracht goed op moeten letten dat deze ook realistisch is en daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. Wat is van Forex online dan nog het voordeel zult u zich wellicht afvragen en dat is dus eigenlijk dat u met een bescheiden investering toch mooie resultaten kunt behalen zonder dat u daarbij het volledige risico van een product draagt. Aan de andere kant zult u als Forex uitgelegd wordt zien dat het risico dat de opdrachten niet uitgevoerd worden ook behoorlijk groot is, hierdoor zult u uw hele investering, ook al is deze veel kleiner dan de opdracht, kwijt kunnen raken. Dit laatste risico is groter dan het risico dat u bij een traditionele manier van valuta handelen zult lopen. Als u gaat bepalen wat is van Forex dan het voordeel dan zult u de afweging moeten maken of dit risico op weegt tegen het enorme gemak. U kunt alles immers vanachter uw computer of op uw telefoon regelen op het moment dat het u uit komt en daarbij zal uw investering kleiner zijn, dat is wat is van Forex online het grote voordeel.